Υπολογισμός χρόνου απόσβεσης επιπλέον κόστους με EUROPA Hybrid τυπικής μονοκατοικίας 100τμ

Κάτοψη κατοικίας 100 τμ

Σύμφωνα με μελέτη του τμήματος μηχανικών της EUROPA, για την παρακάτω τυπική μονοκατοικία, επιφάνειας περίπου 100 τμ, υπολογίστηκε το κόστος των δέκα κουφωμάτων:

  1. Στην A' περίπτωση χρησιμοποιώντας απλά κουφώματα (2500,5000,990) χωρίς θερμοδιακοπή με απλούς υαλοπίνακες (Ug=2,9W/m2K)
  2. Στην B' περίπτωση χρησιμοποιώντας ενεργειακά κουφώματα Europa Hybrid (2550,5500,990) με ενεργειακούς υαλοπίνακες (Ug=1,1W/m2K)

Στη συνέχεια, αφού υπολογίστηκε η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω των ενεργειακών κουφωμάτων προκύπτει ο χρόνος απόσβεσης του επιπλέον κόστους που πρέπει να δαπανήσουμε για τα ενεργειακά κουφώματα. Αναλυτικότερα:

  • Η τοποθέτηση συστημάτων Europa Hybrid με ενεργειακούς υαλοπίνακες συνεπάγεται εξοικονόμηση στη κατανάλωση πετρελαίου της τάξης των 665 λίτρων ετησίως σε σύγκριση με τα συμβατικά κουφώματα.
  • Το αυξημένο κόστος κατασκευής των ενεργειακών κουφωμάτων αποσβένεται σε περίπου 4 έτη. Εφόσον η τιμή του πετρελαίου συνεχίσει την ανοδική της πορεία η απόσβεση θα πραγματοποιείται ακόμη γρηγορότερα.

Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. (Στα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί χρησιμοποιήθηκε για το πετρέλαιο θέρμανσης η τιμή 0,9 ευρώ ανά λίτρo)