Υβριδικά συστήματα αλουμινίου Europa

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης πρωτοποριακών και καινοτόμων συστημάτων αλουμινίου, παρουσιάζει τα Υβριδικά Συστήματα Αλουμινίου

Τα Υβριδικά Συστήματα Αλουμινίου - ένας συνδυασμός Profil Αλουμινίου και ειδικού Profil Πολυαμιδίου - είναι αποκλειστικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με σκοπό την αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια την σημαντική συμβολή τους στην ουσιαστική προστασία του Περιβάλλοντος. 

Υγιεινή και ασφάλεια EUROPA

Η ασφάλεια είναι ουσιαστικής σημασίας για την εργασιακή κουλτούρα της EUROPA. Ορίζει το πώς θα πραγματοποιηθεί η δουλειά, διαμορφώνει τον τρόπο που οργανώνονται τις δραστηριότητες. Οι διαδικασίες ασφαλείας αναβαθμίζονται τακτικά για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες μας. Όλοι στην EUROPA είναι εκπαιδευμένοι σε πρακτικές στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, καθώς η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας (μονάδες HSM) σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS.

Κάτοψη κατοικίας 100 τμ

Σύμφωνα με μελέτη του τμήματος μηχανικών της EUROPA, για την παρακάτω τυπική μονοκατοικία, επιφάνειας περίπου 100 τμ, υπολογίστηκε το κόστος των δέκα κουφωμάτων:

  1. Στην A' περίπτωση χρησιμοποιώντας απλά κουφώματα (2500,5000,990) χωρίς θερμοδιακοπή με απλούς υαλοπίνακες (Ug=2,9W/m2K)
  2. Στην B' περίπτωση χρησιμοποιώντας ενεργειακά κουφώματα Europa Hybrid (2550,5500,990) με ενεργειακούς υαλοπίνακες (Ug=1,1W/m2K)