Υγιεινή

Υγιεινή και ασφάλεια EUROPA

Η ασφάλεια είναι ουσιαστικής σημασίας για την εργασιακή κουλτούρα της EUROPA. Ορίζει το πώς θα πραγματοποιηθεί η δουλειά, διαμορφώνει τον τρόπο που οργανώνονται τις δραστηριότητες. Οι διαδικασίες ασφαλείας αναβαθμίζονται τακτικά για να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες μας. Όλοι στην EUROPA είναι εκπαιδευμένοι σε πρακτικές στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας, καθώς η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας (μονάδες HSM) σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS.

Εγγραφή στο RSS - Υγιεινή